نصب و راه اندازی ویپ (Voip) امروزه به یکی از اصلی ترین ملزومات برای شرکت ها و سازمانها تبدیل شده است.

نصب و راه اندازی ویپ (Voip) به این معنا است که با استفاده از تجهیزاتی که بسیار کاربردی هستند،

ارتباطات اینترنتی را بین  کارمندان و مشتریان براساس بستری از اینترنت فراهم آورید.

با استفاده از voip که به راحتی میتوانید در هزینه های خود صرفه جویی کنید.

همانطور که می دانید هزینه ارتباطات تلفنی مخصوصا برای شرکت ها و سازمانها که نیاز است

به اندازه ای بسیار زیاد از تلفن استفاده کنند، بالا است.

یعنی  می توان گفت درصد قابل توجهی از هزینه های شرکت، واقعا برای این گونه ارتباطات است.

در صورتی که با استفاده از بستر اینترنت و ویپ، به راحتی میتوان در هزینه ها ، صرفه جویی کرد.