استابلایزر یکی از تجهیزات بسیار مهم در حوزه شبکه برق برای سازمانها و شرکت ها محسوب میشود. همانطور که میدانید برق شهری متاسفانه دارای نوسان است. نوسانات متداوم برق باعث میشود که به محصولات، دستگاهها و وسایل برقی آسیب وارد شود

و این موضوع می تواند برای دستگاهها و تجهیزات شبکه که عمدتا هم بسیار  گرانقیمت هستند و از خارج وارد میشوند، خسارات مالی و زمانی ایجاد  کنند.

تصور کنید که محصولات و تجهیزات شبکه که قیمت بسیار بالایی هم دارند به خاطر نوسانات جزیی
اما بسیار پرتکرار برق شهری که متاسفانه در تابستانها شاهد آن هستیم،  دچار اختلال خرابی و یا سوختگی شوند.

اینجا است که بهترین گزینه برای تثبیت این نوسانات و محافظت از دستگاه ها استفاده کردن از استابلایزر است.