سوییچ و روتر شبکه را می توان مهمترین قسمت واجزای شبکه دانست.

امروزه برای هر سازمان و شرکتی استقرار شبکه بسار مهم است.

از آنجاییکه امروزه اغلب کسب و کارها از بستر اینترنت استفاده میکنند

و به علت  همه گیری کرونا حتی کسب و کارهای غیر اینترنتی هم خدمات و محصولات خود را

به گونه ای بر بستر اینترنت به مشتریان و کاربران خود میرسانند

از این رو بهترین موضوع در مورد این سازمانها و شرکت ها استفاده از شبکه و تجهیزات شبکه ای است.

شبکه نیز برای استقرار و ارائه خدمات نیاز به تجهیزاتی دارد که یکی از اصلی ترین و مهمترین های آن ها، سوییچ و روتر شبکه است.