تکنولوژی و فناوری شاید کلید واژه قرن بیست و یکم باشد. امروزه دنیا ، دنیای تکنولوژی و فناوری است.

اگر کشوری از این مسیر دور باشد، بدون شک در مسیر صنعت و … هم دور خواهد افتاد .

چرا که صنایع مختلف به هم مرتبط هستند و امروزه تکنولوژی در همه امور زندگی و صنایع ما وارد شده است.

مثلا در حوزه کشاورزی اگر قرار باشد که مانند سالهای گذشته عمل شود

و از تکنولوژی و فناوری های روز دنیا در این صنعت استفاده نشود، به احتمال زیاد شکست در انتظار است.

اما با استفاده از جدیدترین  مندهای روز دنیا میتوان حتی در پشت بام ها هم کشاورزی را انجام داد.

این نمونه ای از همه آن چیزی است که باعث میشود

که یک کشور بدون داشتن هیچ گونه امکاناتی مانند معادن و یا ذخایر زیرزمینی، بتواند به عنوان یک کشور پیشرفته باشد.