تجهیزات شبکه، همواره به عنوان یکی از ملزومات برقراری، نصب و راه اندازی شبکه مطرح است.

واضح است که برای ارتباطات سریع و بدون وقفه که بدون شک نیاز اصلی کسب و کارها و سازمانها در حال حاضر است،

تجهیزات شبکه و ادوات جانبی شبکه ، ابتدا باید فراهم شود

و پس از ان ، در نصب و راه اندازی شبکه مورد استفاده قرار بگیرد.

واضح است که هر چه میزان کیفیت این اقلام بیشتر باشد،
شبکه بهتر می تواند خدمات را به کاربران و مشتریان ارائه دهد.

بارها مشاهده شده است که به خاطر استفاده از تجهیزاتی که یا دارای کیفیت پایینی بوده اند و یا در حد استقرار یک شبکه نیوده اند،

توسط افرادی که صلاحیت لازم را برای استقرار، نصب و راه اندازی شبکه، نداشته اند، نصب شده

و در فاصله کوتاهی علاوه بر  عدک کارایی و خدمات رایجی یک شبکه،

از لحاظ مالی نیز خسارات جبران ناپذیری به این گونه از ادوات زده است.